Съобщение от „Асарел-Медет“ АД

„Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище, община Панагюрище, обл. Пазарджишка oбявява, че на основание  чл. 95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и във връзка с указанията за провеждане на постфактум оценка на въздействието върху околната среда, получени от РИОСВ-Пазарджик, провежда консултации със заинтересованите страни и обществеността по Доклад за постфактум оценка на въздействието върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет”АД“ и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел- Медет“АД до 2040 г.“

Заданието за обхват и съдържание на Доклад за постфактум оценка на въздействието върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД“ и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел- Медет“АД до 2040 г.“ е публикувано на интернет страницата на компанията www.asarel.com.

Информация за проекта, обект на оценката, както и за Заданието за обхват и съдържание може да се получи в отдел Екология на „Асарел-Медет”АД, гр. Панагюрище, както и на предстоящите срещи за консултации, които ще се проведат, както следва:

мястоДата и час
1Гр. Панагюрище Х-л „Каменград“, зала „Асарел“27.02.2023 /понеделник/ от 17.00 часа
2Клуб на пенсионера, с. Бъта22.02.2023 /сряда/ от 11.00 часа
3Салон на читалище, с. Попинци22.02.2023 /сряда/ от 13.30 часа
4 Читалище, с. Баня22.02.2023 /сряда/ от 17.00 часа
5Клуб на пенсионера, с. Панагюрски колонии23.02.2023 г. /четвъртък/от 11.00 часа
6Клуб на пенсионера, с. Оборище23.02.2023 /четвъртък/ от 17.00 часа
7с. Черногорово читалище, с. Черногорово24.02.2023 /петък/ 11.00 часа
8с. Росен клуб на пенсионера24.02.2023 /петък/ 13.30 часа
9Гр. Пазарджик, Община Пазарджик, Пленарна зала, ет.224.02.2023 /петък/ 15.30 часа

За контакти във връзка с провежданите консултации: инж. Мариела Джиджинкова – Ръководител отдел „Екология”, телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254, e-mail: ekolog@asarel.com.