Проф. д–р Лъчезар Цоцорков: БМГК е кауза, на която ако се посвети всеки член, ще спечелят всички – и бранш, и национална икономика

БМГК трябва да продължи да полага усилия за реализиране на Националната стратегия за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия на България. Проблемите, касаещи бранша, се решават с експертна работа и при […]

Към статията

Инвестициите на минерално-суровинната индустрия за опазване на околната среда са устойчива величина през последните 5 години

Актуални данни и информация за устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия на България бяха представени на редовното Общо събрание на Българската минно-геоложка камара, провело се на 27.04.2017 г. в гр. София. […]

Към статията