Информационна среща за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще се проведе на 5 септември

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

СЪВМЕСТНО С ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПАЗАРДЖИК

ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

на 05.09.2017 г. от 16:00 часа

в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ:

„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер”

 

Проектът е част от Инвестиционната програма на община Панагюрище, която се изпълнява по проект №BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Финансовият ресурс предвиден за изпълнение на проекта е в размер на 1 870 420 лева.

Целта на информационната среща е заинтересованите страни да се запознаят с условията и процеса на кандидатстване, както и с критериите за подбор на жилищни сгради за обновяване.

Допустими за енергийно обновяване сгради са:

  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради проектирани преди 26 април 1999 г. и са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  • многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Допустими кандидати:

  • Сдружения на собствениците създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост.

Период за подаване на заявления за кандидатстване:

  • От 18.09.2017 г. до 18.10.2017 г.

 

 Допълнителна информация може да бъде получена от отдел „Обществени поръчки и европейски проекти” – Общинска администрация Панагюрище, телефон: +359 357 60048/49/.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.