„Асарел-Медет“ АД ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „машинист НА АВТОКРАН С ТОВАРОПОДЕМНОСТ НАД 16 ТОНА“

http://www.asarel.com

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„машинист НА АВТОКРАН С ТОВАРОПОДЕМНОСТ НАД 16 ТОНА“
към цех „РР и црб“

 

Кратък профил на длъжността

 • Управлява и обслужва автокран с товароподемност над 16 т.;
 • Придвижва автокрана до мястото за вдигане и преместване на товара, закачва товара, контролира провисването на закачването на товара, повдигането, преместването и спускането;
 • Пренастройва оборудването от транспортен в работен режим.
 • Премества различни товари в рамките на работната площ на съоръжението и допустимото тегло. Осъществява управление на ходовото, повдигателното и въртеливото движение, наклона на стрелата и на допълнителните съоръжения.
 • Не допуска работа на машината в критичен режим, както и спазва всички условия по ЗБУТ, при изпълнение на задълженията си;
 • Ежедневно обслужва машината и проверява техническото й състояние преди започване на работа;
 • Полага непрекъснати конкретни грижи по стопанисването на специализираното оборудване, инструментите, консумативите и резервните части и осъществява на непрекъснат контрол върху работата на отделните системи;
 • Участва в мероприятията по поддържане на ред и чистота на територията на дружеството, работни групи, мероприятия по рекултивация и всички дейности, свързани с поддържане на екологичния баланс в дружеството.
 • Носи отговорност за ефективното и срочно изпълнение на поставените задачи;

 

Образователни и квалификационни изисквания

 • образование:

Завършено средно образование или Професионален техникум по автомобили, трактори и кари или приравнени към тях“;

 

 • допълнителни квалификационни изисквания:

– Да притежава СУМПС категория “С” и Свидетелство за правоспособност за Машинист на автокран – I степен (над 16 тона – неограничен товар).

 

 • професионален опит:

Изисква се минимум 3 години трудов стаж с професионална практика – наличие на опит в управлението, експлоатацията, техническото обслужване и ремонта на автокран. Боравене с всички видове шлосерски инструменти, било то ръчни или механични, използване на сапани и работа с товари, както лични предпазни и огнегасящи средства.

 

 • лични качества:

Умения за работа самостоятелно и в екип, комуникативност, социални умения, организираност, експедитивност; Спазване на радиодисциплина в ефир; Повишена сръчност, съобразителност и оперативност при изпълнение на служебните задължения.

 

Необходими документи за кандидатстване :

 

Молба, подробна автобиография, копие на диплома за завършено образование, копие на документи за допълнителни квалификации;

 

Срокът за подаване на документите е до 17.08.2018 г. на е-mail:

pbox@asarel.com  и nelipoptoleva@asarel.com

 

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

„Асарел-Медет“ АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Асарел-Медет“ АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Асарел-Медет“АД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Асарел-Медет“АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.  

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.