Увеличаване на подкрепата за раждане и осиновяване на деца в община Панагюрище

По предложение на заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова е внесено в Общински съвет – Панагюрище предложение за повишаване на средствата за еднократна помощ от Община Панагюрище за раждане на дете (деца) и определяне за първи път на еднократна помощ от Община Панагюрище за осиновяване на дете (деца).

Предложението е в синхрон със заявените управленски приоритети за положително развитие на община Панагюрище и целите, които ресор „Хуманитарни дейности“ следва последователно и неотклонно – активни политики в полза на местните общности чрез непрекъснато увеличаване на възможностите за дългосрочен просперитет на хората в родния ни край, следвайки  високи стандарти и динамично темпо в работата си.

Стремежът на Община Панагюрище е да разпознава и предлага инструменти за реализиране на приоритетите, при търсене на възможности да се интегрират социалните, техническите и икономическите ресурси на средата.

Община Панагюрище ежегодно планира и инвестира финансови средства в мерки за насърчаване на раждаемостта. Те са доказателство за положените усилия и стремеж на Община Панагюрище да оказва подкрепа на децата и семействата им, с желание да направи живота им по – добър, да спомага за социалното им включване и да полага грижи за пълноценното им развитие. Критериите за същите са надежден инструмент и за насърчаване на отговорностите на всички граждани – като редовни данъкоплатци, неподкрепящ бременностите при малолетните и непълнолетните и увеличаващ броя на здравноосигурените граждани.

Конкретната цел на предложението е увеличаване на еднократните помощи за новородените деца, за да бъде подкрепата още по-чувствителна за жителите на общината.

Част от предложението е подкрепа да се дава и при осиновяване на деца, без значение на възрастта им, което до момента е пропуск, за да бъде политиката на Общината още по-хуманна и насърчаваща отглеждането и възпитанието на децата.

На база извършен финансов анализ, размерът на финансовите средствата, които ще бъдат изразходвани при приемане на предложението ще бъдат в рамките на определените разходи за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на млади семейства заложени в бюджета на Община Панагюрище за 2018 година – до 100 000 лева.

Подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на политиките в Община Панагюрище. Тези цели са заложени във всички стратегически планови документи, разработени от ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Панагюрище –  Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016-2020 година, Програма за закрила на детето в община Панагюрище, Общински план за младежта, План за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2018 – 2020 година, Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Панагюрище 2018-2020 година и други.

Националната политика на Република България е в посока изравняване на правата на осиновителите и премахване на дискриминацията по отношение на същите, свързани с отпуските, обезщетенията и други. Целта на промяната е да се гарантират равни права на хората, които осиновяват деца.

Социалната подкрепа за семействата с осиновени деца в лицето на Община Панагюрище може да бъде осигурена чрез отпускане на еднократна финансова помощ.

Община Панагюрище предлага еднократната помощ да стане в размер на 700 лева за първо родено/осиновено дете, 500 лева за второ и трето родено/осиновено дете, 1 300 лева за родени/осиновени близнаци, при следните условия:

  1. Двамата родители да са с постоянен адрес в община Панагюрище, като единият (единственият) най-малко 5 години към датата на раждането/осиновяването на детето (децата).
  2. Родителите да са пълнолетни граждани.
  3. Детето (децата) да бъде (бъдат) записано (записани) в Регистъра на Община Панагюрище.
  4. Родителите (родителят) да нямат просрочени задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.
  5. Кандидатите да са здравно осигурени към момента на кандидатстването.

Кандидатстването за еднократна помощ се извършва със заявление по образец, не по-късно от 6 месеца от датата на раждане/влизане в сила на съдебното решение, с което е допуснато пълно осиновяване, а за родените/осиновените в чужбина – до една година от датата на раждане/влизане в сила на съдебното решение, с което е допуснато пълно осиновяване на детето (децата).

Предстои предложението да бъде разгледано от Общински съвет – Панагюрище.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.