Приемат документи по процедура „Ваучери за заети лица“

От Дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище обявиха старт на приема на документи по процедура „Ваучери за заети лица“. Настоящият проект предоставя възможност на всяко заето лице в България, което е на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, да се включи в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по ключови компетенции – чужд език или дигитална компетентност. Безвъзмездното финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) е в размер на 50 % от стойността на ваучера, като останалите 50 % се доплащат от обучаваното лице.

Допустимите лица са следните:

  • лица на трудов договор с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
  • лица на трудов договор над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.

ВАЖНО: Заети лица, придобили степен на висшето образование, са допустими, само ако са навършили 55 г.

Всяко заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 – 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

ВАЖНО: През периода на изпълнение на проекта лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното, като за всяко обучение следва да се подаде ново заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и в курс за придобиване на ключова компетентност.

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА

Заявление се подава всеки работен ден, между 8.30 ч. и 17.00 ч по електронен път или на хартия – лично в Дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище.

Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:

  • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
  • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

ВАЖНО: Изискването за легализация на дипломи за висше образование или друг академичен документ, не се отнася за документите и приложенията към тях, с изключение на европейското дипломно приложение, издадено от висшите училища в страните – членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария. Същите трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език от лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи.

Извършва се проверка за съответствие на подадените заявления с условията за допустимост по проекта, след което ДБТ уведомява одобрените и неодобрените кандидати по посочения от тях начин. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването, се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление, за избор на Доставчик на обучението (ДОб), в което желаят да се включат.

Лицата могат да избират обучаваща институция от посочения на електронната страница на Агенция по заетостта Списък с доставчици на обучение, които ще предоставят професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Изборът следва да бъде в съответствие с Информацията за заети лица, публикувана на сайта на АЗ.

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

На лицата се предоставят поименни ваучери за включване в курсове за придобиване на професионална квалификация и/или ключови умения, в зависимост от посоченото в заявлението желание.

Приносителите на ваучери задължително сключват договор за обучение с избрания от тях Доставчик. ДОб е длъжен да издаде разходооправдателен документ на обучаемото лице за получената от него сума в размер на 50 % от стойността на ваучера в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС (ако е приложим).

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Заявление за получаване на ваучери могат да бъдат подавани до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.