Бюджет 2020 бе приет с пълно единодушие

На свое редовно заседание, проведено на 13 февруари, Общинският съвет прие бюджета на Община Панагюрище за 2020 година.

Проектът за решение за приемане на бюджета бе представен от г-жа Цветана Якова – началник на отдел „Финансово-счетоводни дейности и бюджет”.

Тазгодишната финансова рамка е в размер на 24 362 834 лева, от които за държавни дейности 12 300 328 лева, за местни дейности 11 157 552 лева и 904 954 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Бюджет 2020 бе приет с пълно единодушие. Председателите на постоянните комисии в ОбС изразиха своите положителни становища, като се обединиха около мнението, че Бюджет 2020 е реалистичен и изпълним, включващ балансирана капиталова програма в различните сфери за въздействие и последователен по отношение на изпълнение на управленската визия за целенасочени действия за напредък във всички местни секторни политики.

Преди да бъде внесен за гласуване от Общински съвет, всички комисии разгледаха обстойно проектобюджета по време на свои заседания, като подробно бяха разисквани всички възникнали въпроси по него.

„Бюджетът е изпълним, гарантира финансовата сигурност и независимост на община Панагюрище”, акцентира председателят на постоянната комисия по бюджет и икономика Христо Шиндаров.

Че всички сфери, по които работи постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт са напълно гарантирани и обезпечени финансово и организационно, заяви и нейният председател Томи Наплатанов. 

Председателят на комисия по териториално и селищно устройство Радка Кроснарова подчерта, че тази година продължават реализациите на проектите по ОП „Региони в растеж”. „Няколко публични сгради ще бъдат обновени и ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност. Вярвам, че Общината ще успее да надгради бюджета.“

С оглед на голямата обществена значимост на този документ и начина на разпределение на средствата, кратко резюме представи и председателят на комисията по екология, туризъм, селско и горско стопанство Цветанка Богоева. Тя сподели за заложени подобрения в дейността на туризма, мероприятия и средства за подобряване дейността на ОП Чистота, както и  разширяване на съществуващата инфраструктура за третиране на отпадъците.

Приоритетите на общинското ръководство през 2020 година са насочени към:

Неповишаване на размера на местните данъци и такси за жителите на община Панагюрище.

Успешна реализация на проекти по ОП „Региони в растеж“ –многофамилни жилищни сгради – обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност; публични сгради – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществени институционални сгради, реконструкция и преустройство на общинска сграда в център за работа с деца на улицата – нова социална услуга.

Надграждане на бюджета чрез кандидатстване и реализиране на проекти с външно финансиране – спортна инфраструктура, културна инфрастуктура, кътове за отдих и игри, междублокови пространства, площади.

Интегриран подход за рехабилитация на улични настилки, тротоари и водопроводи в населените места на общината.

Увеличаване на инвестициите за амбициозно развиваща се и с повишено качество система от социални услуги за местната общност – обзавеждане и оборудване на общинска сграда за домашен социален патронаж и детска млечна кухня,осигуряване на лична помощ за хората с увреждания, с цел подкрепа за независим живот, увеличаване на средствата за насърчаване на раждаемостта, реализиране на годишна програма за профилактика на здравето за всички ученици 5 – 7 клас в общинските училища.

Увеличаване на средствата за финансиране в образованието за повишаване на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, подобряване на условията за отдих на ученическия лагер, дофинансиране на маломерните паралелки.

Дофинансиране и подкрепа на културните институции.Устойчивост във финансирането на разнообразен културен календар за утвърждаване на община Панагюрище като привлекателен културно-исторически център със развиващ се туристически потенциал. Въвеждане на модернизирани информационни системи.

Подкрепа за развитието на спорта в община Панагюрище чрез подобряване на условията за спорт и отдих за всички и финансиране на спортните клубове.

Изграждане на събирателен център за едрогабаритни отпадъци, генерирани на територията на община Панагюрище.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.