В Стрелча въведоха противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната със Заповед №223/13.03.2020 г. на ВрИД Кмета на общината свика заседание на Общинския кризисен щаб на, на което бяха приети редица епидемиологични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на община Стрелча.

Реклами

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето,  във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.на министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03 2020 г. и Заповед №223/13.03.2020 г. на ВрИД Кмета на община Стрелча и взети протоколни решения от 14.03.2020 г. на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с другите щабове

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Стрелча до 29.03.2020 г:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата  и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в ДГ „Д-р Стайко Стайков”.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации.

8. Забранявам събирания и провеждане на мероприятия в пенсионерски и читалищни клубове.

9. Забранявам ползването на Градска минерална баня.

10. Забранявам посещенията на всички културни институции – музей и  библиотеки.

11. Забранявам провеждането на общинския пазар.

12. При извършването на радостни и тъжни обреди в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани.

13. ОП „БКС и ОИ да извършва ежедневна дезинфекция на всички детски площадки, паркова мебел и спортни съоръжения.

14. Обектите, извършващи търговска дейност да осигурят пропускателен режим на клиентите си с цел предотвратяване струпването на хора.

II. Органите на Министерството на вътрешните работи оказват пълно съдействие за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

III. Срокът и обхватът на мерките по раздел I може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

НЕДЕЛКА ФИНГАРОВА /п/
ВрИД Кмет на Община Стрелча

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.