50 години от откриването на Природонаучната сбирка в Панагюрище

На този ден, 1 октомври 1970 година е открита Природонаучната сбирка към Исторически музей – Панагюрище. В продължение на 50 години тя запознава посетителите с флората и фауната на Средна гора и рудодобивната промишленост в Панагюрския край.

Идеята за нейното основаване и първоначалните дарения са на Михаил Савлеков – учител и препаратор. Той дарява своята колекция от птици и бозайници, събирани в продължение на повече от 16 години. Това позволява да се подреди Природонаучна сбирка в сутерена на Историческия музей. Сред официалните гости на откриването е известния български учен – ботаник академик Даки Йорданов (създател на Университетската ботаническа градина – Балчик).

През 1993 г. сбирката се пренася в сградата на бившето училище „Георги Бенковски”, където се помещава и днес.

Днес експозицията е разположена в четири зали и включва разделите „Геология”, „Гъби”, „Ботаника”, „Безгръбначни животни”, „Риби”, “Земноводни”, „Влечуги”, „Птици” и „Бозайници”.

Тя включва също така и табло със снимки на орхидеите срещащи се в Средна гора и интерактивни табла със звуци на насекоми, птици и бозайници.

В нея е показана и колекцията на панагюреца Никола Делирадев.

Реклами

Геологичната сбирка включва минерални, рудни и скални образци добити в района на Панагюрските мини.

Раздел Ботаника е представен от хербариен материал на растения срещащи се в Средна гора, обособени в няколко групи – растения на горите и откритите терени, лечебни растения. Флористичният облик на Средна гора е представен в колекцията от 44 вида растения.

В сбирката са показани 15 образци на най-често срещаните ядливи и отровни гъби – пърхутка, сърнела, манатарка, челядинка, кладница, червена и зелена мухоморки, и др.

Безгръбначните животни са представени от oхлювите с водни и сухоземни видове, а мидите само с морски видове.

От морските мекотели интересни експонати са китайска шапчица, дяволски нокът, стрида и др.

Колекцията на насекомите съдържа 221 вида от разредите Пеперуди, Богомолки, Правокрили и Твърдокрили.

От защитените видове насекоми в експозицията са включени 7 вида:
-червен аполон
-еленов рогач
-бръмбар носорог
-голям син бегач
-бронзов бегач
-златист гъсеничар
-червена горска мравка

Също така могат да се видят 5 вида тропически насекоми, както и скорпиони от Алжир и Либия, паяк птицеяд (тарантула), хондураска къдрокосместа тарантула, домашен паяк.

От рибите интересни представители са дивият шаран, който е защитен вид включен в Червената книга на България, маришката мряна, чигата, балканската и американската пъстърви и др.

Представители на земноводните са: дъждовник, зелена крастава жаба, водна жаба, а от влечугите обикновена водна костенурка, водна костенурка от Куба, голям стрелец, шипобедрената костенурка, която е защитена от Закона за биологичното разнообразие и включена в Червената книга на България.

Най-голямо място в експозицията е отделено на птиците. Повечето от видовете се срещат в Средна гора. Във витрините са представени птици с различни типове местообитания: влажни зони, гори, открити площи и скали.

Много от експонатите влизат в категорията на застрашените от изчезване видове включени в Червената книга на България и защитени от Закона за биологичното разнообразие. Такива са черен кълвач, гълъб хралупар, червена чапла, розов пеликан, бухал, царски орел, уралска улулица, вечерна ветрушка, глухар, горски бекас, бухал и др.

Интересна е колекцията от яйца на 35 вида птици: дневни и нощни грабливи птици, пойни птици.

Сбирката от бозайници включва видове срещащи се в района на Средна гора, както и антилопи от Африка.

Видове включени в Червената книга на България са дива котка – застрашен вид, вълк, пъстър пор и видра – като уязвими видове.

През всичките тези години Природонаучната сбирка търпи непрекъснато обновяване и обогатяване с нови видове, което я прави уникална за района на Средна гора.

Източник: Исторически музей – Панагюрище

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.