Областният информационен център в Пазарджик отчете дейността си за 2020 г.

Почти десет месеца в условия на пандемия през 2020 г., екипът на Областен информационен център – Пазарджик не спря да работи с граждани и потенциални бенефициенти по програмите, които се интересуват от възможностите чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС.

През календарната 2020 г. офисът на ОИЦ – Пазарджик бе посетен от 369 граждани, които получиха отговори на своите питания. По-голяма част от въпросите на посетителите бяха насочени към ковид мерките за бизнеса и програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Организирани бяха 25 събития, в които се включиха 449 участници. Част от срещите се проведоха онлайн, а присъствените се организираха при спазване на противоепидемични мерки. Теми на по-голяма част от проведените събития бяха свързани с ковид мерките за земеделските стопани и бизнеса. Резултатът от направения медиен мониторинг за 2020 г. показва, че срещите на ОИЦ – Пазарджик са отразени 38 пъти от регионалните медии.

Кои са финансовите стимули за запазване на заетостта чрез Оперативна прогама „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020?

  • И през 2021 г. по мярката 60/40 по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” продължава приемът на заявления за изплащане на средства. До 15 януари 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г., като документите ще се разглеждат и финансират по досегашния ред. Кандидатстването ще продължи и след тази дата по условията на приетите промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., предвиждащи удължаване на срока за изплащане на средствата до 31 март 2021 г. Очаква се с още 600 мил. лв. мярката за запазване на заетостта да бъде удължена до септември 2021 г.
  • С Решение на Министерски съвет № 429 продължават да се приемат и заявления за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта в размер на 290 лв. месечно на служителите и самоосигуряващите се лица от секторите на хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”. С приетите промени в РМС № 429 от 2020 г., срокът за кандидатстване ще бъде удължен също до 31 март 2021 г., като компенсацията от 290 лв. на служител са за период до 6 месеца.
  • По мярка „Заетост за теб“ работодателите от секторите хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм, които наемат нови служители ще получават подкрепа за субсидирана заетост за период до 6 месеца. Основно изискване за фирмите, които наемат нови служители чрез „Заетост за теб“ е да запазят 75% от новонаетия персонал за период от 3 месеца.
  • Работодатели с персонал до 10 души ще могат да наемат до 4-ма нови служители.
  • Предприятия с до 50 работници ще могат да наемат до 20 души персонал.
  • Компании с до 250 служители ще могат да наемат до 50 безработни.
  • Фирми с над 251 служители ще имат право на субсидирана заетост за до 100 новонаети.

Общинските предприятия също могат да кандидатстват по мярката „Заетост за теб“.

  • По мярка „Запази ме“ компенсацията за служителите вече е в размер на 75% от осигурителния доход за м. октомври 2020 г. Новият размер на компенсация ще обхване работници, които са в неплатен отпуск поради наложените противоепидемични мерки и се осигуряват на 8-часов работен ден. Ако работникът се е осигурявал на непълно работно време, размерът на компенсацията ще бъде определен пропорционално на работното време в трудовия му договор. Служителите, които през целия м. октомври 2020 г. са били в неплатен отпуск или не са осигурени при този работодател, ще имат право на компенсация в размер на минималната работна заплата, която в момента е 650 лв.

Кои са възможностите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020?

  • По процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите, подадените проекти към 9:00 часа на 11 януари 2020 г. са 4 401.

Програмата е отворена за кандидатстване до 20 януари 2021 г., 16:30 часа. По нея могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия, които са регистрирани преди 01.10.2020 г. катоюридически лица или еднолични търговци, съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, както и юридически лица с нестопанска цел, извършвали икономическа дейност в допустимите по процедурата икономически кодов/сектор съгласно КИД 2008. Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично своята дейност, вследствие на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед №РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

В зависимост от кода на икономическата дейност на кандидата, размера на финансовата безвъзмездна финансова помощ е 10% или 20% от реализирания оборот през периода на 2019 г., съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки, до отпадането на ограниченията, но не повече от 150 000 лв. За обекти, открити след 1 януари 2020, размера на финансовата подкрепа ще се изчислява спрямо оборота през октомври 2020 г.

Във връзка със стартиралата преоценка, Управляващият орган започна поетапно изпращане на уведомления за установени нередовности до кандидатите чрез ИСУН 2020. Срокът за представяне на изисканите от оценителната комисия документи е една седмица, считано от деня следващ изпращането на уведомлението. За да не пропуснат изпратените съобщения от УО на ОПИК, Мрежата от информационни центрове започна поетапно прозвъняване на отхвърлените бенефициенти. Екипът на ОИЦ – Пазарджик, на 8 януари 2020 г. уведоми по телефон всички отхвърлени бенефициенти от Пазарджишка област.

Въпреки епидемиологичната обстановка, експертите на Областен информационен център – Пазарджик са на разположение на фирмите за всякакъв вид информационна подкрепа по телефон, е-мейл, фейсбук, както и в офиса.

В подкрепа на бизнеса по предложение на Радослав Пешалов /управител на ОИЦ – Пазарджик/, на работна среща между представители на Министерски съвет, Управляващият органа на ОПИК и Мрежата от информационни центрове е подготвено и кратко видео с най-често допусканите грешки при подаване на отговор по процедурата, които допускани грешки се явяват и основание за отхвърляне на проектните предложения.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.