Една оптимистична теория за битката с безпаметността

Професионално изследване на историка Георги Керкеняков за 20-годишната история и влияние на Клуб „Традиция“ – Панагюрище

На 12 май 2021 г. се навършват се 20 години от създаването на клуб „Традиция“-Панагюрище. За тези години на развитие е извървян път, достоен за уважение. Клубът навлезе в своята зрялост и стана обществено значим. Значим със своята дейност – контрапункт тенденциите за национално обезличаване, обслужващо безродните кръгове в държавата. Можем с гордост да отбележим, че обществените очаквания за разгърната, широкоспектърна изява в полето на българското културноисторическо наследство се оправдаха. Днес панагюрският клуб е признат лидер на национално и регионално ниво в дейността си за събирането и опазването на артефакти от различни епохи. Най-вече на такива от епохата на националноосвободителните борби и войните за национално обединение. С тази събирателска работа в значителна степен бе възпрепятствана тенденцията за изнасяне с търговска цел в чужбина на образци на хладно и огнестрелно оръжие, разрешено за колекциониране по смисъла на закона. Подчинена на законовите и уставни правила, дейността на клубните членове изигра положителна роля върху формирането на ценностна ориентация в младите поколения за опазване на българската историческа памет.

Делото пусна корени исторически предопределено. На тази територия, известна като „Панагюрският край“, общественото внимание към историческото й минало е дефинирано от осъзнат дълг към саможертвата на предците. Независимо от епохите и общественоисторическите условия гражданското съзнание е будно и не позволява да бъде приспивано с проповеди в угода на чужди интереси. Не декларативно, а с ежедневна работа, открито и в досег с хората панагюрските колекционери и реконструктори формират правдива представа за исторически събития, жалони в общонационалното ни минало. По паисиевски те отвоюват от забравата и безпаметността полето за формиране на българското народностно съзнание. В този смисъл се явяват летописци на времето, в което живеят.

Панагюрище бе домакин на Общото годишно отчетно събрание на НД „Традиция“ през ноември 2018 г.

Изучавайки в детайл артефактите от предосвобожденската епоха и опознавайки видовете въоръжения и тяхното приложение във военните кампании от двете Балкански войни, Първата и Втората световна война, те подготвяха следващия етап на клубните изяви. Така се стигна до възстановките на събития от националноосвободителните борби и военноисторическите реконструкции от войните за национално обединение. Постигнали в голяма степен историческа достоверност на своя резквизит от облекла, обмундировка, въоръжение и отличителни знаци, те привлякоха вниманието и станаха предпочитан партньор в национални и международни изяви на Националното дружество „Традиция“. Терен за демонстрация на реконструкторски умения от страна на панагюрските патриоти станаха военноисторическите фестивали в Русия, Украйна, Чехия, Австрия и България. Участието в тях се осъществи по покана и организация на клуба в Добрич – „46-ти пехотен Добрички полк“. С този клуб панагюрските реконструктори поддържат дългогодишни и плодотворни връзки. Партньорство за пример при осъществяването на вътрешни и международни изяви.

Безспорен факт е, че изминалите 20 години дадоха плодоносни резултати. Днес името на панагюрския клуб е синоним на институционалност. Акомулирал енергията на хора от различни поколения с интереси в областта на военната история, Възраждането и Средновековието, той работи за консолидацията на регионалната общност около национално значими цели и задачи. Той е редом с клуба от с. Баня при осъществяването на въстановката „Заклинанието на Оборищенци“. Застава в походните редици на членовете от Велинградския клуб, възпроизвеждащи марша на 27-ми Чепински полк по време на Първата балканска война. Съвместно с Мирковския клуб покрива маршрута към историческия Старопланински връх „Баба“, символ на българското възкресение от Априлското въстание и Руско-турската освободителна война. Организира и проведе регионалния поход „По стъпките на освободителите“ от с. Петрич през Вран камък до с. Оборище. Клубът осъществи идеята за видеофилм „Освобождението на Панагюрище“, посветен на 130-годишнината от началото на Освободителната война.

Богатото жанрово разнообразие на изяви с право може да се отличи като проява на конструктивизъм със стратегическо значение. Познавателното и възпитателното въздействие на спектаклите, в които участват членовете на клуба, е засвидетелствано с устойчивия интерес на публиката. Такъв тя проявява към ежегодната възстановка „Мъжество и саможертва. Панагюрище, Април 1876 г.“. С всеобщо внимание тя прие възстановката за Освобождението, организирана през 2007 г. Посланията на инсценировката за 120-годишнината от обявяване на Съединението оставиха неизгладими впечатления за събитията в Панагюрище на 2 септември 1885 г. Участието на клуба в празничните церемониали послучай националнозначими герои, дати и годишнини в града, общината и областта обогатява съдържателно ритуалите. Възкресената по този начин историческа памет повишава самочувствието ни като народ и държава.

През годините клубът непрекъснато повишава експертния си капацитет. Освен театрализираните реконструкции на историческите събития, форма за популяризация и предаване на специфични познания от военната област са уроците по родолюбие в местните училища. В тези срещи с подрастващите клубните членове играят градивна роля като фактор от педагогическата система. Протичащи при висок интерес от учащите, те се превръщат в интерактивна форма за преподаване и усвояване на учебния материал по история. Оживяването на нейната материя изгражда трайни образи и представи в съзнанието на младите личности. Така организацията допринася за запълване нишата за военнопатриотично възпитание на подрастващите поколения в общината.

Конкретноисторическата насоченост и тематично разнообразие, съчетани с нарасващ във времето експертен потенциал са временните изложби на артефакти. В тяхната организация и оформяне се проявява дълбоката мативираност на отделните клубни членове. Естествено, до разположението на експонатите в музейното простраството е протекъл процес на упорита и прецизна реставрационна и консервационна дейност. За нейната завършеност на първо място стоят познанията и уменията на индивидуалния изпълнител. Обезпечеността с технически средства е от решаващо значение. Когато те не достигат, тогава идва моментът на колегиалната помощ и безрезервна подкрепа. Редовните сбирки в четвъртък играят роля на методически форуми и обмен на механизми и детайли. При тяхното използване се проявява нарасналото майсторство в изработване реконструкции, реплики и копия на експонати. Все повече членове на клуба бележат достижения в тази област. Стриктно спазвайки разрешителния режим за тяхното колекциониране и притежаване, членовете на панагюрската „Традиция“ имат в актива си редица изложби. При тяхната организация те си партнират с НВИМ-София, Исторически музей-Панагюрище, клубовете „Традиция“ в с. Баня, с. Мирково, гр. Велинград, Община Панагюрище, „Оптикоелектрон Груп“ АД, фирма „Оптикс“ АД, „Асарел-Медет“ АД, „Бунай“ АД, фирма „Ковекс“, фирма „Ритон-П“.

Географията на клубните изяви обхваща цялата страна. Притегателна сила за участия имат възстановките: „Боят на четата на Хаджи Димитър на връх Бузлуджа през 1868 г.“, „Защитата на Орлово гнездо на връх Шипка – 1877 г.“, „Капитулацията на Осман паша при Плевен – 1877 г.“, „Боят на Ботевата чета на връх Вола – 1876 г.“, „Боят при Дряновския манастир – 1876 г.“, „Освобождаването на Южна Добруджа – 1940 г.“ , „Дойранската операция – 1917 г.“. В тях, заедно с колегите от другите клубове, работят за превръщането им в полеви лаборатории за усъвършенстване на реконструкторското дело. Тук, в условия близки до реалните в миналото, се тестват познания, подготовка, организация, облекло, въоръжение, строеви формирования, военен бит. Всичко е подчинено на целта за историческа достоверност, верни възприятия, убедителност и правдивост на пресъздаваните епизоди, събития и епохи. Последователността и планомерността на тези участия, тяхната повторяемост във времето ги превръща в културен феномен. Като такива стават част от новата празничнообредна система на българския народ.

През тези 20 години членовете на клуб „Традиция“ – Панагюрище натрупаха безценен опит с ежедневна, упорита и всеотдайна работа. От етапа на колекционерство за удовлетворение на интереса към културноисторическото ни наследство, придадоха ново качество на дейността си. Единомишлено се премина към интерактивни форми и методи на работа, насочена към заздравяване историческите корени на нацията. Отстояването им с богат спектър от прояви има мобилизиращо и възпитателно въздействие. Те са отговор на проявите на национален нихилизъм и чуждопоклонничество. Основават се на законовите изисквания и регламентация. Подчинени са на уставните норми на Националното дружество „Традиция“. Организират се и протичат съгласно одобрените годишни планове за дейността на РК „Традиция“ – „Стоил Финджеков“ – Панагюрище. Това гарантира сигурност и стабилност, устойчиво развитие чрез достойна смяна на поколенията, последователи на националните патриотични традиции.

В Средна гора среден път няма! Това е пътят!

Една оптимистична теория!

На многая лета, „Традиция“!

Георги Керкеняков

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.