Утре тук стартира Национална научна конференция посветена на Априлското въстание

Утре, 12 май, в Исторически музей – Панагюрище ще бъде даден старт на Националната научна конференция Априлското въстание от 1876 година: Исторически и историографски аспекти”. В научния форум ще вземат участие едни от най-изтъкнатите учени, работещи по теми свързани с Априлската епопея.

Конференцията ще продължи и на 13 май, а научните разработки, представени на нея ще бъдат отпечатани в сборник.

Ето и пълната програма на научната конференция:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ”
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАНАГЮРИЩЕ

П Р О Г Р А М А

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА:
ИСТОРИЧЕСКИ И ИСТОРИОГРАФСКИ АСПЕКТИ”

12 – 13 май 2021 г.

12 май 2021 г.(сряда)

12.00 – 13.00 – Посрещане и регистрация на участниците в конференцията,  

Исторически музей – Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” № 28

13.30 – 14.00 – Откриване на конференцията и приветствия

Пленарно заседание: 14.00 – 15.00

Председател: Проф.  д-р Пламен Митев, СУ „Св. Климент Охридски“

14.00 – 14.15 – проф. д-р Пламен Митев, СУ „Св. Климент Охридски”

Въстанието в Първи революционен окръг (историографски бележки)

14.15 – 14.30 – проф. д-р Пламен Павлов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Фондация „Васил Левски“

За военните характеристики на Априлското въстание

14.30 – 14. 45 – доц. д-р Пламен Божинов, ИИстИ – БАН

Цариградските българи и Априлското въстание между отрицанието и защитата

14.45 – 15.00 – гл. ас. д-р Николай Хрисимов и д-р Симеон Цветков,

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и РИМ – Велико Търново

Поява на девиза „Свобода или смърт“ в българските революционни среди

15.10 – 18.00 – ЗАСЕДАНИЯ  ПО СЕКЦИИ

Първа секция: зала – Исторически музей

Председател: проф. д-р Пламен Митев

Секретар: Дора Чаушева

15.10 – 15.20 – доц. д-р Милен Куманов, ИИстИ при БАН

Стефан Стамболов и Априлското въстание

15.20 – 15.30 – проф. д.и.н. Вера Бонева, УниБИТ – София

Апостолът Георги Апостолов

15.30 – 15.40 – д-р Милена Георгиева, РИМ – Шумен

Военнореволюционните възгледи на апостола Панайот Волов в контекста на казуса от Април 1876 г. – „…защото е по-достоен от мене”

15.40 – 15.50 – гл. ас. д-р Милена Маринова, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН

Участието на братята Рачевски (Ангел, Гено и Георги) от с. Мусина, Великотърновско в четата на поп Харитон през 1876 г. и  поддържането на паметта за тяхното дело сред потомците им и местната общност до наши дни

15.50 – 16.00 – доц. д-р Атанас Шопов, ИМ – Панагюрище

Щрихи от родолюбивата дейност на Павел Петров Шопов (1856 – 1931)

16.00 – 16.10 – Ани Саргавакян

Димитър Бошнаков и подготовката за въстание в Трети Врачански революционен окръг

16.10 – 16.20 – Сашка Димова, ИМ – Батак

Баташките жени в Априлското въстание

16.20 – 16.40 – кафе пауза

Председател: проф. д.и.н. Вера Бонева

Секретар: Дора Чаушева

16.40 – 16.50 – Христина Манова, ИМ – Разлог

Един живот, изпълнен с доблест и смелост на Костадин Астинов от Мехомия

16.50 – 17.00 – Стефан Мерачев – краевед

Бенковски и Априлското въстание в с. Ветрен, Пазарджишко 

17. 00 – 17.10 – Райна Пачева, Дирекция на музеите – Копривщица

Участието на Тодор Каблешков в дейността на революционните комитети извън Копривщица

17.10 – 17.20 – Гл. ас. д-р Даниела Вичкова-Нушева, ИИстИ – БАН

Райна Княгиня и издателската съдба на „Автобиография“

17.20 – 17.30 – Дора Чаушева, НМ „Васил Левски“ – Карлово

За изличаването на паметта за Априлското въстание

Дискусия

18.15 – 19.00 – Представяне на книгата на проф. Илия Тодев „Батак в Априлското въстание – и в българската памет. Изд. „Захарий Стоянов”. С., 2019.

Втора секция: зала изложби – Исторически музей

Председател: проф. д.и.н. Илия Тодев

Секретар: Светлана Мухова

15.10 – 15.20 – Светлана Мухова, Дирекция на музеите – Копривщица

Кървавото писмо на Тодор Каблешков – „Неизвестно произведение на Захари Стоянов“ или исторически документ

15.20 – 15.30 – доц. д-р Веселина Вачкова, ИИстИ – БАН,

ИМ – Перущица

Хроника на една саможертва (щрихи от Въстанието в Перущица)

15.30 – 15.40 – Нели Стоянова, РИМ – Враца

По въпроса за (не)участието на Враца и врачани в подготовката и провеждането на Априлското въстание 1876 г.

15.40 – 15.50 – д-р Георги Тренчев, Македонски научен институт – София

Подготовката за участие в Априлското въстание от 1876 г. в Югозападна България

15.50 – 16.00 – Красимир Григоров, историк – гр. Враца

Истината за тленните останки на Христо Ботев и неговите загинали четници през м. май 1876 г.

    16.00 – 16.10 – Надя Романкова, ИМ – Стрелча

    Стрелча в Априлското въстание

16.10 – 16.20 – д-р Иван Иванов, гр. Пирдоп

За участието на жителите от селата Смолско и Каменица

в Априлското въстание от 1876 г.

16.20 – 16.40 – кафе пауза

Председател: проф. д.и.н. Щелиян Щерионов

Секретар: Светлана Мухова

16.40 – 16.50 – Ирина Ботева, ИМ – Панагюрище

Защо Панагюрище?

(Панагюрище в навечерието на Априлското въстание –

икономика и духовност)

16.50 – 17.00 – доц. д-р Наталия Няголова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и

Московски държавен университет „М. В. Ломоносов”

Априлското въстание от 1876 г. на страниците на „Ratna kronika” – аспекти на романтичната интерпретация

17.00 – 17.10 – Методи Навущанов, ИМ – Панагюрище

Из фонда на Исторически музей – Панагюрище – ятагани

17.10 – 17.20 – доц. д-р инж. Георги Маринов, Клуб „РАВ и РЛТ“ към Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва „Генерал Георги Ямаков“

Оръжието на участници в Априлското въстание 1876 г.

17.20 – 17.30 – Мария Деянова, ИМ – Карлово

Възрожденската община в Карлово и участието в борбата за национално освобождение

17.30 – 17.40 – Софка Тенчева, ИМ – Батак

Април 1876. Икони от фонда на Исторически музей – Батак

Дискусия

18.15 – 19.00 – Представяне на книгата на проф. Илия Тодев „Батак в Априлското въстание – и в българската памет. Изд. „Захарий Стоянов”. С., 2019.

20.00 – Коктейл в ресторант „Каменград”

13 май 2021 г. (четвъртък)

9.00 – 9.30 – на кафе в Исторически музей – Панагюрище

Зала в Исторически музей

Председател: доц. д-р Пламен Божинов

Секретар: гл. ас. д-р Даниела Вичкова

9.30 – 9.40 – Проф. д.и.н.  Щелиян Щерионов, Институт за изследване на населението и човека – БАН

Гръцки извори за Априлското въстание

9.40 – 9.50 – доц. д-р Радослав Спасов, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет

Отзвукът от Априлското въстание и английската дипломация

9.50 – 10.00 – проф. д-р  Красимира Табакова, СУ „Св. Климент Охридски”

Априлското въстание в действащите български учебници 

10.00 – 10.10 – д-р Тотка Григорова, Кирило-Методиевски научен център при БАН

Изображения на славянските просветители от Панагюрския край (втората половина на XIX век)

10.10 – 10.20 – д-р Момчил Маринов и Радослав Петков, ИМ „Искра“ – Казанлък

Априлското въстание и българските розотърговци

10.20 – 10.30 – докторант Владимир Терзиев, СУ„Св. Климент Охридски“

Априлското въстание и медицинската общественост –  основни тенденции, постижения и слабости в историографията

10.30 – 10.40 – д-р Десислава Костадинова, ИИстИ – БАН

Димитър Страшимиров – изследовател на Априлското въстание

10.40 – 10.50 – доц. д-р Мариана Няголова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Оценката на Априлското въстание в българската историческа психология, в периода 1935 – 1945 г.

10.50 – 11.00 – Севдалина Попова, ИМ – Белово

Участието на Белово в Априлското въстание /1876 г./ през погледа на очевидеца Никола Йонков Владикин

11.00 – 11.10 – Стоян Иванов, ИМ – Клисура

Съграждането на паметта в Клисура

11.10 – 11.20 – Катя Зографова, Национален литературен музей – София

Фигурата на лейди Емили Странгфорд в историята и литературата на България след 1876 г.

Обща дискусия

Закриване на конференцията

Посещение на музейните обекти в Панагюрище

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.