„Асарел-Медет“ АД набира оферти за избор на купувач на производствени отпадъци от територията на дружеството

гр. Панагюрище

НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на купувач на производствени отпадъци от територията на дружеството

І. Вид на отпадъка – код и наименование, видове, количества:

 1. Код 19.12.02 Черни метали (около 700 т/годишно):
 • незаготвен стоманен скрап (плътно желязо над 4 мм);
 • незаготвен стоманен скрап (тънкостенно желязо под 4 мм);
 • дребен стоманен скрап от износени стоманени топки;
 1. Код 17.04.05 Чугун и стомана (отпадъци от строителство и събаряне) (около 100 т/годишно):
 • незаготвени отпадъци (с остатъци от бетон, базалт и др. неметални примеси)
 1. Код 19 12 03 Цветни метали (около 15 т/годишно):
 • отпадъчни медни кабели (с изолация);
 • отпадъчни алуминиеви кабели (с изолация);
 • цветни метали примесени с черни (незаготвени).
 1. Код 19 12 04 Пластмаса и каучук (около 200 т/годишно):
 • пластмаса и каучук без примеси на метали;
 • пластмаса и каучук с примеси на желязо (вложки, оплетки, арматури и др.);
 • пластмаса и каучук с примеси на алуминиеви сплави (вложки, оплетки, арматури и др.); .
 1. Код 16 01 07* Маслени филтри (около 15 т/годишно)
 2. Код 16 02 11* Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоро въглеводороди, HCFC, HFC (климатици, хладилници, фризери) (около 2 т/годишно)
 3. Код 16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 – отпадъци от електрическо и електронно оборудване, несъдържащо опасни компоненти (ел. печки, бойлери, кафе-машини и др.) (около 3 т/годишно)

ІІ. Задължителни фирмени изисквания при офериране:

 1. Предложение за цена за закупуване за 1 тон, като
 • цените на черните метали са обвързани с цената съответно на желязо дебело и желязо тънко в деня на продажбата, обявени в http://www.bgscrap.com;
 • цените на отпадъците от цветни метали и съдържащите цветни метали са обвързани с актуалната цена Cash Buyer на LME за съответния метал в деня на продажбата, и курса на БНБ за долара в деня на продажбата;
 • цените на отпадъците от пластмаса и каучук с примеси на алуминиеви сплави са обвързани с цената на алуминиево – магнезиева сплав в деня на продажбата, обявена в http://www.bgscrap.com.
 1. Всички транспортни разходи са за сметка на купувача.
 2. Маслените филтри се събират и се извозват в метални варели.
 3. Годишното количество се изкупува текущо, на равномерни интервали, в петдневен срок от получаване на уведомление.
 4. Натоварените количества задължително се премерват на ведомствен кантар. Кантарът е до 60 тона.

ІІІ. Други условия:

 1. Избраният купувач следва да представи за сключване на договора заверени копия на валидни документи съгл. чл.35 от ЗУО, с всички последващи изменения и допълнения,
 2. При подписване на договор определения за Купувач следва да представи гаранция (паричен депозит) за изпълнение на договора – в размер на 7 000 лв.
 3. Офертите се подават в срок до 25.10.2021 год. по един от следните два начина:
 • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на производствени отпадъци“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“.
 • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.
 1. За допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.