„Асарел-Медет“ обявява подбор за ЕЛЕКТРОМЕХАНОШЛОСЕР

http://www.asarel.com

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА ЕЛЕКТРОМЕХАНОШЛОСЕР,

ЗВ. „ЕЛ. ЛАБОРАТОРИЯ И АВАРИЙНА ГРУПА“,

 ОТДЕЛ „ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИНЖЕНЕРИНГ“

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ Е:

 • Със средно специално, средно професионално или висше образование, специалност „Минна електромеханика“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електротехника“, „Ел. мрежи и централи“, „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“;
 • Притежава опит в експлоатацията, обслужването, поддръжката и ремонта на електрически уредби и съоръжения за ниско, средно и високо напрежение, в това число разпределителни, трансформаторни и преобразуващи уредби, електропроводни линии, силова комутационна апаратура, електрически машини, релейни защити, защитни инсталации, мрежи и съоръжения;
 • Притежава не по-ниска от ІV квалификационна група по електробезопасност;
 • Свободно се ориентира и разбира сложни електрически схеми;

В КАКВО СЕ СЪСТОИ РАБОТАТА?

 • Eксплоатира, поддържа и диагностицира съоръжения за ВН /високо напрежение 110кВТ/, СН /средно напрежение 1-30кВТ/ и НН /ниско напрежение -0,4кВТ/
 • Извършва планови и аварийни ремонти на електрически уредби и съоръжения за ВН, СН и НН, в това число:
 • разпределителни, трансформаторни и преобразуващи уредби;
 • електропроводни линии, силова комутационна апаратура;
 • основни силови възли с промишлена електроника;
 • всички видове електрически машини, релейно-контакторни системи за управление, електрически инсталации и мрежи;
 • Борави с всички видове електроизмервателни уреди и ръчни електроинструменти, както и със средствата за индивидуална и колективна защита срещу поражения от ел. ток и наличните огнегасящи средства;
 • Извършва необходимите електротехнически изследвания и окачествява средствата за индивидуална и колективна защита срещу поражения от ел. ток;
 • Извършва необходимите електротехнически изследвания и окачествява всички електрически машини, отремонтирани в Електро-ремонтния цех;
 • Локализира и отстранява повреди в кабелни и въздушни линии;
 • Полага непрекъснати грижи по стопанисването на оборудването, инструментите и материалите; постоянен контрол по изправността на използваните инструменти и приспособления; провежда технически надзор на ел. оборудването.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:

 • Отговорност, дисциплина
 • Стремеж към качествено изпълнение на производствените задачи
 • Умения за работа самостоятелно и в екип

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

 • Молба за участие в подбора
 • Професионална автобиография
 • Копие от дипломи за завършено образование
 • Копие от документи за допълнителна квалификация

Срокът за подаване на документите е до 19.11.2021 г. в запечатан плик адресиран до дирекция „Човешки ресурси“ или на е-mail: pbox@asarel.com или nmarhova@asarel.com

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

 „Асарел-Медет“ АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Асарел-Медет“ АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Асарел-Медет“АД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Асарел-Медет“АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.  

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.