Заповед на кмета на общината относно провеждането на ежегодния панаир на града и празник на художествените занаяти

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 252

гр. Панагюрище, 06.04.2022 г.

На основание чл.22 от Наредбата за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Панагюрище и предложениe от Соня Петрова Калпакова  – управител на “Пазари и Паркинги” ЕООД с  вх.№ УОС-309/01.04.2022 год., относно реда и начина на провеждане на ежегодния панаир на града и празник на художествените занаяти:

       Н А Р Е Ж Д А М :

1. Увеселителни атракциони  да се разполагат  за  периода от 21.04.2022 год. до 30.04.2022 год. на територията на общински пазар, след представяне на документ за техническа изправност на съоръженията.

2. Разполагането на сергиите  с  представители  на художествени занаяти  да стане на пл.”20-ти април“ за периода от 12:00 ч. на 21.04.2022 г. до 15:00 ч. на  23.04.2022 г. и от 12:00 ч. на 28.04.2022 г. до 15:00 ч. на 30.04.2022 г.

3. Разполагането на сергиите  с  промишлени стоки да стане на ул.”Кръстьо Гешанов“ и Общински пазар  за периода от 06:00 ч. на 22.04.2022 г.  до 15:00 ч.  на  23.04.2022 г.

За периода от 06:00 ч. на 28.04.2022 г. до 30.04.2022 г. разполагането на сергиите  с  промишлени стоки да стане само на територията на Общински пазар. 

4. Обекти „Бира-скара“ да  се разполагат само в територията  на Общинския пазар в периода от  06:00 ч. на 28.04.2022 г.  до 15:00 ч. на 30.04.2022 г.

5. Организацията по провеждането на общоградските празници възлагам на „Пазари и паркинги” ЕООД с адрес на управление – гр. Панагюрище, Общински пазар, телефон за връзка    088 599 0233 .

6. Таксите за участие за сергиите и увеселителните обекти, разположени извън територията на Общински пазар да се заплащат на касата на ЦАО при ОбА.

7. Възлагам на РУП – гр. Панагюрище да предприеме мерки за отклоняване на движението в дните на празниците на местата на провеждането им и да осигури безопасното им провеждане.

8. Възлагам на Директора на ОП „Чистота” да осигури почистването на улиците и площадите след приключване на празниците.

9. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Петър Петров – гл. експерт в отдел „ОППОС“  и на Емилия Маслева – мл. експерт в отдел „ОППОС“  към община Панагюрище.

Заповедта да се съобщи на населението по местните медии и чрез поставяне на информационното табло в сградата на общината. При нарушаване на заповедта да бъдат наложени санкции по реда на законовите и подзаконови нормативни документи на Община Панагюрище.

Търговците следва да напуснат терените след 16:00 ч., съответно на 23.04.2022 г. и на 30.04.2022 г. за да бъде улеснено почистването от ОП „ЧИСТОТА“, за което ще бъдат уведомени от „Пазари и Паркинги“  ЕООД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел „ОППОС”, отдел „ФСДБ”, отдел „АПИО”, управителя на „Пазари и паркинги” ЕООД, директора на ОП „Чистота” и началника на РУП- гр. Панагюрище за сведение и изпълнение.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ             

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.