Община Панагюрище приключва проект „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“

На 26.08.2022 г. в сградата на Община Панагюрище се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.039-0006-C02 „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“, част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Панагюрище 2014-2020 година.

Участници в събитието бяха госпожа Цветелина Арапова – Чавдарова Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик, госпожа Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, директори на социалните услуги на територията на община Панагюрище и гости.

Пресконференцията беше открита от Ръководителят на проекта г-жа Марина Ефтимова, която представи презентация със заложените цели и постигнатите резултати.

Зам.-кметът г-жа Матанова, акцентира, че: „Фокусът на системата на социални услуги е резултатът, който се постига за хората, независимо какъв е алгоритъмът, винаги се стремим към повишаване качеството на живот на потребителите и възможностите за водене на независим живот и оказване на подкрепа на семейството за създаване на условия, благоприятстващи развитието на децата и постигане на пълния им потенциал.“

Госпожа Цветелина Арапова – Чавдарова Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик изрази уверението си, че в Община Панагюрище социалната услуга ще бъде с високо качество и ще предостави най – добри условия за нуждаещите се деца и техните семейства.

Проект „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.039-0006 – С01/02.09.2020 г.

Общата стойност на проекта е803 600,00 леваот които:

Европейски фонд за регионално развитие – 683 060,00 лева.

Национално финансиране – 120 540,00 лева.

Начало на проекта: 02.09.2020 г.

Край на проекта:    02.09.2022 г.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Изпълнението на проектните дейности доведоха до осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за институционалната закрила и защита на децата от улицата.

Изграденият Център за работа с деца на улицата  предотврати ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата.

Оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура ще допринесе за изграждане на сигурна и стабилна семейна среда, укрепване на взаимоотношенията между децата и родителите им и стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на децата, съобразно с възрастта и интересите им, което от своя страна повиши качеството на живот и  съдейства за подобряване на човешкия капитал и пазара на труда в Панагюрище.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.