ОБЯВА: „Асарел-Медет“ НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствени отпадъци от територията на дружеството

гр. Панагюрище

НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на купувач на производствени отпадъци от територията на дружеството

       І. Вид на отпадъка – код и наименование, видове, количества:

 1. Код 16 01 07* Маслени филтри (около 15 т/годишно)
 2. Код 16 02 11* Излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFС), флуорoвъглеводороди (HFC) – климатици, хладилници, фризери (около 2 т/годишно)
 3. Код 16 02 13* Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 – (ИТ и офис оборудване)
 4. Код 16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 – отпадъци от електрическо и електронно оборудване, несъдържащо опасни компоненти – ел. печки, бойлери, кафе-машини и др. (около 3 т/годишно).
 5. Код 16 01 04* Излезли от употреба превозни средства

ІІ. Задължителни фирмени изисквания при офериране:

 1. Предложение за цена за закупуване за 1 тон.
 2. Всички транспортни разходи са за сметка на купувача.
 3. Маслените филтри се събират и се извозват в метални варели.
 4. Годишното количество се изкупува текущо, на равномерни интервали, в петдневен срок от получаване на уведомление.
 5. Натоварените количества задължително се премерват на ведомствен кантар. Кантарът е до 60 тона.

ІІІ. Други условия:                                  

 1. Избраният купувач следва да представи за сключване на договора заверени копия на валидни документи съгл. чл.35 от ЗУО, с всички последващи изменения и допълнения
 2. Офертите се подават в срок до 9.04.2023 г. по един от следните два начина: 
 3.          Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“  с надпис: „Оферта за избор на купувач на производствени отпадъци“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“.
 4.          Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com  лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.
 5. За допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424     
Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.