ВРЕМЕ за АРТ: „Априлско Разпятие“

Погледнат от въздуха, Мемориален комплекс „Априлци“ има формата на кръст … Фото: Николай Радулов

Към статията

Памет за изкуство: Спомен за човека – творец Георги Гемиджиев

СКРЕЖИНАД ПАНАГЮРИЩЕ      В памет на приятеля, писателя, поета Георги Гемиджиев,           авторът на „История на Панагюрище 1878 – 1944”                     (25 Октомврий 1942 – 14 Януарий 2013) Скрежи над Панагюрище сега,в […]

Към статията