Цени за медийни услуги на в. „Време 2001“ за Парламентарни избори, 2 април 2023 г.

 1. Публикации в книжно тяло.

Вътрешна страница (собствена публикация – текст, фотоси, лого, друго):

 • Цяла страница, 950 кв. см –  700 лв.
 • Половин страница, 475 кв. см – 410 лв.
 • ¼ страница 235 кв. см – 320 лв.
 • Репортаж от екипа на вестника след съгласуване + 20 % над посочените цени.

Първа страница:

 • Каре; под главата на вестника – 1,40/кв. см до 70 кв. см; 10 % отстъпка за каре над 70 кв. см
 • до главата на вестника: 1,70 лв./кв. см
 • Публикация (текст, фотоси, лого, друго) – 1,20 лв./кв. см

Последна страница:

 • Публикация, каре, лого, друго; до 300 кв. см – 1, 00 лв./кв. см
 • Публикация, каре, лого, друго; над 300 кв. см – 0,80 лв./кв. см

За влагане на агитационни брошури за един тираж на вестника – 70 лв.

 1. Сайт „Време 2001“ https://vreme2001.com
 • Банер – 320 лв. до края на предизборната кампания
 • Публикация в сайт – 70 лв.
 • Публикация + фотоалбум (до 15 бр. снимки)  – 80 лв.
 • Публикация + видео (до 10 мин.) – 140 лв.
 • Направа на видеоклип до 3 мин. – 620 лв.
 1. Допълнителни пояснения:

Цените са крайни, не се добавя ДДС.

Този ценоразпис влиза в сила с подписване на договор.

Сумите се привеждат по банков път най-късно в деня на публикацията.

Екипът на медията осъществява публикациите след представяне на платежно нареждане (може и по електронен път).

Публикациите за книжното тяло се представят в електронен вариант: за книжното тяло най-късно до 12,00 часа всяка сряда за периода на предизборната кампания.

Публикациите за сайта на вестника трябва да се представят електронно в деня на пожеланото излъчване, при условие че са напълно готови. При необходимост от техническа обработка, те трябва да се изпратят до 24 часа преди излъчването им.

При необходимост от консултантска подкрепа от екипа на медията се договарят допълнителни хонорари.

Редакцията запазва право да коригира текстовете правописно и пунктуационно.

Екипът на „Време 2001“ няма да допуска публикации, в които има персонални обиди, елементи на дискриминация, неморален изказ, които призовават към омраза или насилие.

Всички публикации ще бъдат запазени в електронния архив на „Време 2001“ до 31 май 2023 г.