Отменя се бедственото положение за част от територията на община Панагюрище

ЗАПОВЕД № 667 Гр. Панагюрище, 13.08.2022 год. На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ и чл.51, ал.3 от Закона за защита […]

Към статията

Със заповед №655 кметът Никола Белишки обяви бедствено положение за част от територията на община Панагюрище

ЗАПОВЕД № 655 Панагюрище, 08.08. 2022 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и в изпълнение на чл.49, ал.1 чл.65, ал.2 от Закона за […]

Към статията

Обявиха бедствено положение в общината заради безводието

Поради настъпилото продължително засушаване през месеците август и септември 2017 година, довело до силно намаляване дебита на откритите водоизточници, захранващи речните водохващания и дренажни системи, водоснабдяващи населените места на община […]

Към статията