Проведе се публичното обсъждане на общинския бюджет (видео)

Днес, 22 март, в сесийната зала в сградата на Община Панагюрище се проведе публичното обсъждане на бюджета на общината. В залата присъстваха кметове на населени места в общината, общински съветници, […]

Към статията

Бюджет 2020 бе приет с пълно единодушие

На свое редовно заседание, проведено на 13 февруари, Общинският съвет прие бюджета на Община Панагюрище за 2020 година. Проектът за решение за приемане на бюджета бе представен от г-жа Цветана […]

Към статията

Проведе се публично обсъждане на проектобюджета на Община Панагюрище за 2020 г. (видео)

На 20 януари в Сесийната зала в сградата на Община Панагюрище се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година,  който  е изготвен на база на анализ за […]

Към статията

Приключиха публичните обсъждания на отчета за изпълнението на бюджета на Община Панагюрище за 2017

На 12 и 13 септември 2018 година бяха проведени публични обсъждания на отчета за изпълнението на бюджета на Община Панагюрище за 2017 година.

Към статията

ПРОЕКТЪТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Е ВНЕСЕН В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

След проведени публични обсъждания в периода 8 – 10 януари 2018 година по населени места в община Панагюрище, проектът на бюджета за 2018 година е внесен в Общински съвет – […]

Към статията