Заключителна информация по проект BG05M9OP001-2.046-0001-C01 „С грижа за независим и достоен живот”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Община Панагюрище реализира успешно проект BG05M9OP001-2.046-0001-C01 „С грижа за независим и достоен живот”, стартирал на 01.12.2019 година. Проектът се финансира по Оперативна […]

Към статията

Нова процедура от МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ откри процедура за безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, четем на сайта на МИГ-а от 17 януари 2020 […]

Към статията

Нашият МИГ посрещна гости от 5 европейски страни в Стрелча

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ с ръководител Лучко Македонски изпълни успешно свой интересен проект по линия на програма Еразъм+. Името на проекта е „Европейски младежки форум на селските райони“ […]

Към статията

Лек оптимизъм за микропредприятията

Ще могат ли микропредприятия от Панагюрище да кандидатстват по Селската програма? Този казус е на път да се разреши по оптимистичната прогноза на Лучко Македонски, ръководител на МИГ „Панагюрище, Стрелча, […]

Към статията

Всички средства по ЛИДЕР са усвоени от нашия МИГ

Панагюрище изключено в новия програмен период Отчет за работата през първия програмен период направи екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“. За събитието си МИГ-ът покани успешни бенефициенти, медии и кметове […]

Към статията