Процедура за работни места в централните ведомства по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2022 г.

Фокус към младежите до 29 г. със завършено висше образование Процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор по програма „Старт на кариерата” предстои в края на месец […]

Към статията