СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ НА МПС

Във връзка с реализирането на проект: „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ ще бъдат въведени временни ограничения на движението с частично затваряне на улици

Към статията