ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето и от 2003 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за […]

Към статията