Събират предложения и възражения за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2023 година

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 2 и ал. 3 от ЗМДТ Община Панагюрище уведомява всички заинтересовани страни, че […]

Към статията