Община Панагюрище стартира прием на документи за предоставяне на топъл обяд

Община Панагюрище е с одобрено проектно предложение „Топъл обяд в община Панагюрище“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, по Програма за храни и основно […]

Към статията