Със заповед №655 кметът Никола Белишки обяви бедствено положение за част от територията на община Панагюрище

ЗАПОВЕД № 655

Панагюрище, 08.08. 2022 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и в изпълнение на чл.49, ал.1 чл.65, ал.2 от Закона за защита при бедствия

ЗАПОВЯДВАМ

Обявявам бедствено положение за част от територията на община Панагюрище и въвеждам в изпълнение общинския план за защита при бедствия на община Панагюрище, в част „Пожари“, приет с Решение №726 от 09.09.2019 г. на Общински съвет Панагюрище.

1. Обстоятелствата, които налагат обявяването: Във връзка с разрастващи се пожари в горска територия и задимяване на част от територията на община Панагюрище, както и поради опасност от разрастване на пожара, обгазяване и задимяване на населените места с. Елшица и с. Левски общ. Панагюрище, което застрашава живота и здравето на населението.

2. Обосновка на необходимостта от обявяване на бедствено положение: Пожара е в иглолистна и смесена гора на възраст от 40 до 80 г., в която има насаждения от бор, акация и дъб. Засегнати от пожара са гори, земеделски земи и трайни насаждения. Площта на пожара е над 2000 дка. Пожарът на моменти е и върхов, това се влияе от посоката и силата на вятъра. В момента се прави просека, тъй като гората е трудно проходима. Посоката на пожара се мени непрекъснато. Пожарът е в района на землищата на с. Елшица и с. Левски и се разраства. В момента на терена има сили на пожарната, горски служители и доброволци.

3. Граници на територията, на която се обявява бедственото положение: Землището на с. Елшица и землището на с. Левски.

4. Мерки за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите:

4.1. Въвежда План за защита при бедствия на Община Панагюрище, част „Пожари“.

4.2. Ограничава движението на хора и МПС в района на обявеното бедствено положение за част от територията на община Панагюрище, а именно: землището на с. Елшица и землището на с. Левски. Следва да се осигури верижна и високо проходима техника, както и помощ от 27 Авио база Крумово.

4.3. Изготвяне на писмо до РД „ПБЗН“ – Пазарджик, МВР – Пазарджик и Областна администрация Пазарджик.

4.4. Съобщаване на населението, чрез средствата за масова информация, свързано с обявеното бедствено положение за част от територията на община Панагюрище, част „Пожари“.

5. Органи и длъжностни лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки:

5.1.3а ръководител на операциите определям: главен инспектор Атанас Бобеков – ВПД началник PC „ПБЗН“

5.2.За изпълнение на дейностите по т.4.1 и 4.2 определям: Никола Белишки – Кмет на община Панагюрище.

5.3.За изпълнение на дейностите по т.4.3 и 4.4 определям : Никола Белишки – Кмет на община Панагюрище.

6. Начало на въвеждане на бедствено положение – 21:00 часа на 08.08.2022 г.

7. Срок на действието на бедственото положение – до 21.00 часа на 15.08.2022 г. (7 дни).

Заповедта да се доведе до знанието на всички длъжностни лица, имащи отношение по защита на населението и включени в областния (общинския) план за защита при бедствия за сведение и изпълнение.

Обявеното бедствено положение за част от територията на община Панагюрище да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се изпрати на Областния управител Пазарджик, МВР и РДПБЗН Пазарджик.

Контрол по изпълнението ще осъществявам лично.

Никола Белишки

Кмет на Община Панагюрище

Изготвил:

Секретар на община Панагюрище

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.