Направете своя абонамент за вестник „Време 2001“

Направете своя абонамент за вестник „Време 2001“ за избран от Вас срок, чрез формата по-долу или като пишете директно на нашата електронна поща 2001vreme2001@gmail.com.

За целта е необходимо да платите по банков път сумата, определена за желания от вас срок за абонамент, по следната банкова сметка:

IBAN:   BG26UNKR70001523161696
Банка:  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Банков код:  UNCRBGSF

Като в полето за основание за превода да пише „Абонамент за в. „ВРЕМЕ“ за  срок от ….  месеца“.

За повече информация тел.: 0887 96 49 75 и 0887 29 65 39.

Абонамент

Годишен абонамент за вестник "Време 2001"

€20,00