Спомен за скулптора Янко Павлов

Янко Павлов е от творците оставили явна диря в българското изобразително изкуство. Трудно бихме могли да си представим скулптурата в периода, обхващащ първата половина на ХХ век, без неговото значимо присъствие.

Към статията

Правителство и бизнес дискутират тук образованието

Лично главният редактор на в. „Стандарт“ Славка Бозукова бе водеща на един специален и силно отговорен форум, който се проведе в четвъртък, 7 май в Панагюрище по основна инициатива на „Асарел-Медет“ АД. Дискусия за съвременното българско образование по отношение осмислянето на неговата практическа роля за развитието на всички общества, превръщането му в нещо наистина полезно и за младите хора, и за индустрията – това бе основната линия на презентациите и изказванията на официалните гости – лица от правителството, бизнеса, всички степени на образованието и т.н.

Към статията