Изпити без вдъхновение

Някак без вдъхновение минават вече изпитите на децата в трите степени на образование в България. Това не значи, че няма притеснение, дори страх у деца и родители. Напротив, страховете са си същите като преди две десетилетия, но вдъхновението го няма.

Към статията