Нонка Минчева: Лесно е да влизаш в ролята на друг, но е трудно да бъдеш самия себе си

Все по-ярко се очертава проблемът за миграцията на младите хора от малките градове към големите. Основни причини за това са образование, търсене на по-добра реализация, по-висок стандарт на живот …
Панагюрище въпреки, че е град предлагащ много по-големи възможности от други градове с подобен брой жители, също страда от това „обезкръвяване“. Много от младите панагюрци веднъж завършили висшето си образование навън, вече не се завръщат тук. Обаче, без „млада кръв“ никое обществено тяло не би могло да бъде особено жизнеспособно …

Ето защо решихме да ви срещнем с един млад човек избрал да се върне в Панагюрище и да потърси реализация тук. Това е Нонка Минчева – млада, амбициозна и изпълнена с позитивизъм млада дама. Тя два пъти е била в чужбина, където е работила. Имала е и възможността да остане в големия град, но въпреки това е избрала да се върне тук, където е израснала.

Към статията