Загадката на забравения Баалбек

Една от световните загадки от дреността несъмнено е Баалбек. Неговите величествени руини се намират в Ливан, в долината Бекаа, на 85 км североизточно от Бейрут. По време на разцвета си Баалбек е едно от най-свещените места, а храмовете му се смятали за чудеса на древния свят. В наше време обаче, Баалбек тъне в руините на забравата, а неговата най-древна история е забулена в мъглата на вековете.

Към статията