Общината готова да канадидатства в новия програмен период 2014 – 2020 г. с проекти за водопровода на три села и енергийна ефективност за три градини

С какви проекти ще кандидатства за евросредства общината в новия програмен период? С този въпрос се обърнахме към кмета Никола Белишки и получихме отговор по електронната поща, за което благодарим.

Към статията