Тържествено честване на 100-годишнината от Априлското въстание

В този брой публикуваме последната страница от дневника на славните отрядници, в която те са записали как е отбелязана 100 годишнината от славната Априлска епопея.

Към статията