120 години Ловно-рибарско сдружение „Глиган” – Панагюрище (продължение)

Лука Ланджев – таченият дарител Лука Иванов Ланджев е името на един от най-тачените от нашите ловци деятел на ловно-рибарското сдружение в Панагюрище. В периода 1933-1935 година с доброволен труд […]

Към статията