Промяна в личните документи от 2019 г.

Българските лични документи тип „паспорт“ и тип „карта“, определени в закона за българските лични документи (ЗБЛД), ще съдържат безконтактен електронен носител на информация (ЕНИ) и антена, отговарящи на изискванията на ICAO […]

Към статията