В новия брой 13 на вестник „Време“

Вижте някои от актуалните теми, които намериха място в новия брой 13 на вестник „Време“

Към статията

Конкурс на тема „Здравословното хранене – начин на живот“ организират от МКБППМН

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище организира конкурс за постери, рисунки, мултимедийна презентация и видеоклип на тема „Здравословното хранене – начин на живот“.

Към статията