Божественото Слово е човешката Свобода

Било е време, когато словото било творящо. Изречеш името на някой Бог и той вземе, че цъфне срещу тебе на раздумка.

Към статията