Млади химици от Пловдивския университет посетиха „Асарел-Медет“

Работата в Химическата лаборатория на дружеството и процесът на флотация бяха във фокуса на вниманието на студентите от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, които посетиха „Асарел-Медет“ АД днес, 22 март. Водени […]

Към статията