Експерти на НОИ ще консултират тук за изчисляване размера на пенсията

ТП на НОИ – Пазарджик уведомява, че през месец май 2019 г. мобилни екипи от експерти на ТП на НОИ по график ще консултира гражданите при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията

Към статията