Борбите на българския народ срещу османско иго

След упорита съпротива българският народ попада в края на 14 век под властта на османските турци

Към статията