Ограничават събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места

Уведомяваме всички жители на община Панагюрище, че със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 година се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 година, като се създава нова т.9 със следния текст: „9. […]

Към статията

Актуалните свободни работни места

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  – ПАНАГЮРИЩЕ ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: bt609@mbox.contact.bg Работни места за специалисти с висше образование: 2 Контрольор, качество 1 Инженер, строителен 1 Инженер, технолог […]

Към статията