Всяка сряда в Стрелча работи пробовземна на МБАЛ „Уни Хоспитал“

Всяка сряда от 09:00 да 11:00 часа в Стрелча работи пробовземна на МЦ „Панагюрище“, който е част МБАЛ „Уни Хоспитал“. Пациентите могат да си направят изследвания като: PCR диагностика срещу […]

Към статията

Община Панагюрище стартира проект Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради (видео)

На 5 юни в сградата на Община Панагюрище се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.039-0006 „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“, част от […]

Към статията