Учители – делегати на Оборище

Началото постави Левски с цел: с една обща революция да се направи преобразование на сегашната държавна, деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република. В четвърти революционен окръг, с […]

Към статията