Авария наруши нормалното водоснабдяване в с. Попинци

Поради авария ще има прекъсване на нормалното водоснабдяване в с. Попинци. До края на съботния ден (30 април) ще бъде възстановено водоснабдяването. 

Към статията