Отиде си Павлинка Дундарова

ОТИДЕ СИ ЕДНО ГОЛЯМО СЪРЦЕ, ЕДНА ВСЕОТДАЙНА ДУША, ГОТОВА ДА ПОМОГНЕ НА ВСЕКИ ЧОВЕК, ДВИГАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕТВЕН КРЪСТ В ОБЩИНАТА, СЪРЦЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. БЕЗ НЕЯ НЕ МИНАВАШЕ НИТО ЕДНО […]

Към статията

Обявиха конкурс за директор на ОУ „Двайсти април“

Стартира нова система за подбор на училищните директори. Тя е по силата на нова наредба и дава основание за смяна на много директори. Ако това е обещаната мандатност на школските […]

Към статията

Панагюрище сред лидерите по усвоени европари за 15 години

Изплатените средства по еврофондовете по общини от приемането ни в ЕС през 2007 г. до лятото на 2022 г. пресметнаха икономистите от Института за пазарна икономика. Дълбочинният им анализ е […]

Към статията

Община Панагюрище обявява подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата”

Община Панагюрище обявява подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата” във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.029-0014 по проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по Процедура BG05M9OP001-2.029 […]

Към статията

Община Панагюрище стартира изпълнението на нов социален проект

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Договор № BG05M9OP001-2.029-0014 Проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” От 01.07.2022 година Община Панагюрище стартира изпълнението на проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Договор № […]

Към статията

Актуалните теми в новия брой 17 на „Време“

Излезе от печат 17-и брой за т.г. на панагюрския вестник „Време“. В него ще откриете актуалните новини от общината ни, а и още интересни теми. Ето някои от заглавията: Навсякъде […]

Към статията