Статия за доц. Шопов в престижно научно списание

Статия посветена на директора на Исторически музей – Панагюрище доц. д-р Атанас Шопов излезе в декемврийския и последен за 2015 година брой на специализираното научно списание „История“. Автор на материала е доц. д-р Христо Темелски от Църковно-историческия и архивен институт в София.

Към статията