Екът на черешовия топ възвести свободата

Има епохи, които сами по себе си са важни, в тях борбите и резултатите имат огромно значение за определяне на перспективата в историята на даден народ. Те приковават и ще приковават завинаги вниманието на нас потомците.

Към статията