Конкурсът, посветен на пчеларството, излъчи своите победители (видео)

Днес, 9 февруари, наградиха отличените в общинския конкурс „Пчеларството – екология и плодородие, пчелният мед – здраве и дълголетие”. Той бе организиран съвместно от Център за подкрепа за личностно развитие и […]

Към статията

Проведе се заключителна конференция по проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище“

Днес, 9 февруари, в сесийната зала на Община Панагюрище се проведе заключителна конференция по проект BG05M9OP001-2.002-0250 „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Към статията

Борим медийната неграмотност на децата. Явно сме преборили класическата такава!

От 6 февруари до 10 март училищата в страната ще трябва да проведат часове в отделните предмети, както и родителски срещи за изграждане на медийна грамотност у децата

Към статията

Проучват потребностите на работодателите от работна сила

Агенцията по заетостта в лицето на Дирекциите «Бюро по труда» в страната провежда важно проучване сред работодателите и разчитат на тяхната отзивчивост. Тема на проучването е търсените от бизнеса кадри. […]

Към статията